Elektryka

Montaż i naprawa instalacji elektrycznych wewnętrznych
Sprzedaż materiałów elektrycznych
Pomiary robocze i ochronne
Instalacje odgromowe
Elektryczne systemy grzewcze
- Elektryczne ogrzewanie podłogowe (montaż przewodów i mat grzejnych)
- Zabezpieczanie rurociągów, rynien, podjazdów przed zamarzaniem
- Sterowanie i regulacja temperatury
- Piece akumulacyjne
Montaż rozdzielnic
Instalacje alarmowe
Instalacje domofonowe
Montaż i naprawa reklam świetlnych
Instalacje telefoniczne
Instalacje komputerowe