Instalacje z rur stalowych

Rury stalowe ocynkowane są odporne na wysoką temperaturę, wykazują dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. W instalacjach wodociągowych mogą być stosowane pod warunkiem, że woda przesyłana nimi nie wpłynie na nie korozyjnie. Najczęściej jednak jakość wody nie jest odpowiednia, czego efektem jest korozja i "zarastanie" rur. Korozję tę wywołują dwutlenek węgla i sole mineralne zawarte w wodzie, której odczyn pH jest mniejszy niż 7. Agresywny dwutlenek węgla rozpuszcza powłokę cynkową rury, a następnie wchodzi w reakcje ze stalą. Wynikiem tego są ubytki materiału, które ostatecznie mogą doprowadzić nawet do pęknięcia ścianki. Jednocześnie produkty korozji łączą się ze związkami wapnia i magnezu zawartymi w wodzie i osądzają na wewnętrznych ściankach rur w postaci kamienia, powodując zmniejszenie przekroju rury. Powoduje to wysokie opory hydrauliczne i zmniejszenie ciśnienia wody. Na zjawisko to narażone są przede wszystkim przewody do wody ciepłej, w których reakcje zachodzą intensywniej niż w przewodach do wody zimnej. Ciężkie i sztywne rury ze stali ocynkowanej dostępne są w postaci prostych odcinków. W celu łączenia poszczególnych elementów stosuje się kształtki gwintowane, a miejsca połączeń uszczelnia specjalnymi sznurkami i pastami. Wykonanie instalacji z tego materiału jest czasochłonne.